Πρόκειται για μια προσωπικότητα - φαινόμενο. Ο άνθρωπος δεν χάραξε μόνον ξεχωριστούς δρόμους στον σχεδιασμό πλαισίων, κινητήρων και πρωτοφανών αεροδυναμικών βοηθημάτων, όπως και εμπνευσμένων μηχανισμών υποβοήθησης (που άλλαξαν για πάντα τα βιομηχανικά δεδομένα της σύγχρονης εποχής). Μεγαλουργεί και στο "στήσιμο" της ροής εργασίας και το οργανόγραμμα, ούτως ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Δόμησε με μοναδικό τρόπο την αγαστή συνεργασία μεταξύ των τεσσάρων αγωνιστικών ομάδων που συμμετέχουν με Ducati, το τμήμα έρευνας και εξέλιξης και το εργοστάσιο έτσι ώστε η ατελείωτη ροή πληροφορίας και δεδομένων να βελτιώνει γεωμετρικά την εργασία των μηχανολόγων, της ομάδας και των αναβατών.