Πως διαμορφώνεται έως τώρα το entry list του 2023.

 Με την υπογραφή διετούς συμβολαίου συνεργασίας του Alex Rins με την LCR Honda οριστικοποιείται το μισό grid του 2023. 


[full_Page]